Gaswassers voor industriële emissiebehandeling

Gaswasser/luchtwasser: chemische gaswassers (kruistroomwassers en tegenstroomwassers) voor het verwijderen van :

 • Waterstofsulfide (H2S)
 • Stikstofoxide (NOx)
 • Ammoniak (NH3)
 • Ethyleenoxide (EO)
 • Zoutzuur, waterstofchloride (HCl)
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Amines
 • Formaldehyde, formol (CH2O)
 • Amines
 • Salpeterzuur ( HNO3)
 • Fenol
 • Mercaptanen, thiolen, organische zwavelverbindingen (RHS)

Wat zijn gaswassers

In een gaswasser wordt de te behandelen luchtstroom in contact gebracht met een reinigingsvloeistof (water met veelal chemische additieven) om de te verwijderen componenten uit het gas te halen en in de vloeistof te absorberen. Om het contactoppervlak te vergroten worden in de gaswasser contactlichamen of pakking gebruikt, teneinde de efficiëntie van het wasproces te maximaliseren.

Gaswassers noemen we ook vaak scrubbers (naar de engelse term : gas scrubber), industriële luchtwassers of absorbers. Gezien het breed spectrum behandelbare emissiestromen, zijn gaswassers één van de meest toegepaste technologiën voor de behandeling van industriële afgassen (zowel voor het verwijderen van schadelijke bestanddelen, als voor het verwijderen van geurhinder veroorzakende componenten).

Gaswasser/luchtwasser: werkingsprincipe

In een gaswasser gaan de gasvormige componenten uit de emissiestroom over in een vloeistof, aanwezig in een waskolom. Bovendien bepaalt de oplosbaarheid van de te verwijderen componenten uit het gas in welke mate de componenten in de vloeistof zullen overgaan. De wasvloeistof bestaat uit water (vandaar de term: natte gaswassers), waaraan chemicaliën zijn toegevoegd. De samenstelling van de wasvloeistof is volledig afhankelijk van de aard, de beginconcentratie, de samenstelling van de te verwijderen componenten en het vooropgestelde rendement van de gaswasser.

Naargelang de stromingsrichting van het afgas ten opzichte van de wasvloeistof, spreekt men van enerzijds tegenstroomwassers of anderzijds kruisstroomwassers.

Bij tegenstroomwassers beweegt de vloeistof zich in de tegenovergestelde richting van de gasstroom. Voor kruisstroomwassers is dit anders. Daar staat de stroomrichting van de vloeistof dwars op de richting van de gasstroom. Bij bepaalde toepassingen is een combinatie van deze twee types aangewezen.

Een luchtwas- of gaswasinstallatie bestaat hoofdzakelijk uit volgende componenten : wastoren (gepakte kolom), vullichamen (gestructureerd of los, Pall ringen, Raschig ringen, …), druppelvang, sproeier(s) of vloeistofverdeler, pomp, chemicaliëndosering, meet-en regelapparatuur (pH, redox), water suppletie systeem.

Gaswassers op maat – geïntegreerde toepassingen

Onze gaswassers zijn steeds op maat gemaakt. Ze zijn specifiek ontworpen voor de aangeboden emissiestroom en aanpasbaar naar wens van de klant. Voor elke toepassing is het ontwerp zodanig doordacht, dat er steeds kan worden ingespeeld op wijzigingen in het productieproces (zowel qua samenstelling van de afgasstroom, als qua debiet), dit binnen bepaalde grenzen weliswaar. Op die manier kan de luchtwasser, mits geringe aanpassingen en geringe kost, worden bijgesteld. Dit kan bij elke wijziging in de aangeboden afgasstroom. Alle luchtwassers zijn zo geconcipiëerd dat ze naadloos aansluiten op de bestaande situatie. Gaswassers kunnen zowel voor kleine debieten worden gebouwd (compacte laboratoriummodellen) en tankwassertjes, als voor grote debieten. 

Gaswassers/luchtwasser: voordelen

 • relatief éénvoudig en goed controleerbaar, ook voor grotere hoeveelheden te behandelen lucht
 • laag energieverbruik
 • compact en plaatsbesparend
 • voorspelbaar, gegarandeerd en meetbaar rendement
 • hoog verwijderingsrendement
 • onderhoudsvriendelijk
 • veelzijdig inzetbaar, in tal van industriële sectoren, voor tal van toepassingsgebieden

Gaswassers: nadelen

 • afvalwater moet worden behandeld
 • water- en chemicaliënverbruik
 • vorstgevoelig
 • een teveel aan stof en/of vet in de emissies kan de pakking doen verstoppen
 • bij sommige geurbestrijdingstoepassingen kunnen voorafgaandelijke piloottesten aangewezen zijn, om de haalbaarheid in te schatten (zie ook de sectie piloot luchtwasser)

Voornaamste toepassingsgebieden van luchtwassers

 • afvalverwervende en afvalverwerkende industrie
 • chemische en pharmaceutische industrie
 • petrochemie
 • voedingsindustrie
 • veevoeder
 • meststoffenproductie en meststoffenverwerking
 • olieverwerkende industrie
 • electronica
 • metaal en oppervlaktebehandeling

Warmterecuperatie gekoppeld aan luchtwasinstallaties – groene energie terugwinnen uit uw aflucht en besparen op de totale energiekost

De meeste types luchtwassers worden optioneel uitgerust met een warmterecuperatie systeem. De gerecupeerde warmte kan worden ingezet om bijvoorbeeld diverse proceswaters op te warmen of voor te verwarmen (zie ook onze sectie proceswaters – membraantechnieken). Een dergelijk warmterecuperatie systeem laat toe een aanzienlijke besparing te realiseren op de energiekosten. Aan de huidige energiekost zou het bijzonder jammer zijn de in uw productieproces opgewekte energie verloren te laten gaan. Uiteraard realiseren we deze aanpassing ook in het kader van de optimalisatie van een bestaande luchtwasinstallatie.

Projecten

Kortom, de sleutel tot succes voor een functionele, zorgeloze luchtwasinstallatie met minimaal onderhoud? Een goed ontworpen gaswasser van bij de start. Contacteer ons met al uw vragen. Onderstaande case studies geven een beknopt overzicht van onze realisaties. Deze worden ook systematisch aangevuld met tekst en foto’s. Klik op onderstaande foto’s om toegang te krijgen tot de omschrijving van het desbetreffende project.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress