Geurhinder bij agro-industrie en landbouw

Luchtwassers behoren in de meeste gevallen tot de vaste/verplichte uitrusting van agrarische en para-agrarische installaties van enige betekenis. Maar al te vaak blijken deze luchtwassers onvoldoende rendement te halen, met tal van klachten omtrent geurhinder tot gevolg. Meestal zijn deze problemen nog vrij éénvoudig oplosbaar, tegen een aanvaardbare kost.

Na een grondige bemonstering en analyse, gaan wij in samenspraak met de klant stapsgewijs over tot de ingrepen die zich opdringen om de geurhinder voor de omwonenden maximaal te beperken. Welke ingrepen er nodig zijn, zijn vanzelfsprekend geval tot geval te bekijken. Dit is het punt waarop onze jarenlange expertise en know-how inzake luchtzuivering, geurbestrijding en waterzuivering van grote waarde blijken te zijn.

Stalwassers : advies en optimalisatie bij installaties met onvoldoende verwijderingsrendement – zowel op gebied van geurhinder als op gebied van verwijderen van schadelijke componenten (biogasinstallaties, vergistingsinstallaties – mestverwerking – intensieve veehouderij)

Wat is een luchtwasser?

Een luchtwasinstallatie is één van de meest gebruikte technieken voor luchtzuivering (verwijdering van schadelijke componenten) en geurbestrijding (verwijdering van geurcomponenten ter bestrijding van geurhinder) uit af te voeren luchtstromen. In een luchtwasser wordt de te behandelen luchtstroom in contact gebracht met een reinigingsvloeistof (water met veelal chemische additieven) om de te verwijderen componenten uit het gas te halen en in de vloeistof te absorberen. Om het contactoppervlak te vergroten worden in de luchtwasser contactlichamen of pakking gebruikt, teneinde de efficiëntie van het wasproces te maximaliseren. Luchtwassers worden ook courant scrubbers (naar de engelse term : air scrubber), of absorbers genoemd. Luchtwassers zijn één van de meest toegepaste technologiën voor de behandeling van industriële, agrarische of agro-industriële afgassen (zowel voor het verwijderen van schadelijke bestanddelen, als voor het verwijderen van geurhinder veroorzakende componenten).

Onze werkwijze

Na grondige bemonstering en analyse gaan wij in samenspraak met de klant stapsgewijs over tot de ingrepen die zich opdringen om de geurhinder voor de omwonenden maximaal te beperken. Van geval tot geval wordt gekeken welke ingrepen juist nodig zijn. Dit is waar onze jarenlange expertise en know-how inzake lucht- en waterzuivering en geurbestrijding van grote waarde blijken te zijn.

Indien mogelijk, kunnen wij ook een adviserende rol spelen. U kan de nodige ingrepen dan geheel of grotendeels zelf uitvoeren. Wij verzorgen ook volledige optimalisaties van huidige luchtwassers. Ook hier streven wij er steeds naar zo kostenbesparend mogelijk te werken. Zonder natuurlijk hierbij het beoogde rendement uit het oog te verliezen. Daar waar nodig, kan geopteerd worden voor een nageschakelde biofilter om tot een optimaal resultaat te komen.

Werkingsprincipe van een luchtwasser

In een luchtwasser gaan de gasvormige componenten uit de emissiestroom over in de vloeistof, aanwezig in de waskolom. De oplosbaarheid van de te verwijderen componenten uit het gas zal bepalen in welke mate de componenten in de vloeistof zullen overgaan. De begintemperatuur van het afgas is hierbij uiteraard ook van belang. De wasvloeistof bestaat uit water (natte luchtwassing), waaraan chemicaliën zijn toegevoegd. De samenstelling van de wasvloeistof is volledig afhankelijk van de aard, beginconcentratie, samenstelling van de te verwijderen componenten en het vooropgestelde rendement van de luchtwasser.

Naargelang de stromingsrichting van het afgas ten opzichte van de wasvloeistof spreekt men van tegentroomwassers (de vloeistof beweegt zich in de tegenovergestelde richting van de gasstroom) of van kruisstroomwassers (de vloeistofrichting staat dwars op de richting van de gasstroom). Bij bepaalde toepassingen is een combinatie van deze twee types aangewezen.

Een luchtwasser bestaat in hoofdzaak uit volgende onderdelen :

 • wassectie,
 • pakking (Pall ring, Raschig ring),
 • druppelvang, sproeier(s) of waterverdeler,
 • pomp,
 • chemicaliëndoseringen,
 • meet- en regelapparatuur (pH, redox),
 • watersuppletieregeling.

Luchtwassers op maat – geïntegreerde toepassingen

Onze luchtwassers worden steeds op maat gemaakt, specifiek ontworpen voor de aangeboden emissiestroom en aanpasbaar naar wens van de klant. Ook voor de optimalisatie van bestaande luchtwassers voor agrarische toepassingen en in de agro-industrie, wordt de bestaande situatie eerst grondig bekeken en bemonsterd, vooraleer een oplossing/aanpassing voor te stellen. Elke luchtstroom, elke situatie is anders, standaardoplossingen bestaan er niet in ons vakgebied, ook al ziet het basisgegeven er ogenschijnlijk identiek uit als andere, vergelijkbare agro-installaties. Voor elke toepassing is het ontwerp zodanig doordacht, dat er steeds kan worden ingespeeld op wijzigingen in capaciteit en in productieproces (voor de agro-industrie), dit binnen bepaalde grenzen weliswaar.
Op die manier kan de luchtwasser mits geringe aanpassingen en geringe kost worden bijgesteld, bij elke wijziging in de aangeboden afgasstroom. Alle luchtwassers zijn zo geconcipiëerd dat ze naadloos aansluiten op de bestaande situatie.

Luchtwassers zijn beschikbaar voor kleine, zowel als voor grote debieten.

Luchtwasser: voordelen

 • relatief éénvoudig en goed controleerbaar, ook voor grotere hoeveelheden te behandelen lucht
 • laag energieverbruik
 • compact en plaatsbesparend
 • voorspelbaar en gegarandeerd rendement
 • hoog verwijderingsrendement
 • onderhoudsvriendelijk
 • veelzijdig inzetbaar, voor tal van agrarische en agro-industriële toepassingen

Onderhoud van bestaande luchtwassers: vervangen van pakking en internals

De juiste keuze van de pakking en andere internals van een luchtwasser, is specialistenwerk. Deze selectie is in hoge mate bepalend voor het al dan niet goed functioneren, en bovenal, het rendement van uw luchtwasinstallatie. Verstopte, samengeklitte pakking zal de drukval over de luchtwasser doen stijgen en de performatie van de installatie komt in vrije val. Wij zorgen voor de vervanging van de pakking / internals en kiezen samen met u voor het juiste type met het optimale rendement.

Ook de diverse metingen van pH, redox, geleidbaarheid worden onder de loep genomen en zo nodig aangepast. Diverse luchtwasinstallaties werden door ons reeds onder handen genomen teneinde te voldoen aan de normen inzake geurverwijderingsrendement en verwijdering van schadelijke stoffen uit de lucht.

Warmterecuperatie gekoppeld aan luchtwasinstallaties – groene energie terugwinnen uit uw aflucht en besparen op de totale energiekost

De meeste types luchtwassers kunnen optioneel worden uitgerust met een warmterecuperatie systeem. Ontdek hier meer over hoe u groene energie kan terugwinnen.