Luchtzuivering – verwijderen van geuren en chemische stoffen

Luchtzuivering is een uitdaging waar de industrie en de landbouwsector vaak mee te kampen heeft. Verontreinigde lucht zorgt voor geurhinder en voor problemen met de gezondheid.

Verwijderen van chemische stoffen uit vervuilde lucht

De uitgestoten lucht kan op verschillende manieren vervuild zijn. De grootste problemen doen zich echter voor wanneer de lucht chemisch verontreinigd is. Bij Task zijn we gespecialiseerd in het verwijderen van chemische verontreiniging uit de uitgestoten lucht. Voor luchtzuivering gebruiken we in deze gevallen diverse soorten gaswassers

Gaswassers kunnen bij zo goed als alle problemen met luchtzuivering succesvol ingezet worden. Daar waar luchtwassers niet de geschikte oplossing zijn, zetten we andere middelen in om tot het gewenste resultaat te komen. Vaak is de vervuiling duidelijk zichtbaar (bv. roetuitstoot) of is er een sterke geurhinder. In het laatste geval gaan luchtzuivering en geurbestrijding hand in hand.

Onze diensten op het gebied van luchtzuivering

U kan ons op verschillende manieren inzetten voor de luchtzuivering in uw onderneming:

Bij het uitwerken van een luchtzuiveringstechniek houden wij rekening met verschillende parameters zoals efficiëntie, energieverbruik, onderhoud, geluid en investering. Wij stellen steeds duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossingen voorop.

Hoe gaan wij te werk?

  • Wanneer je ons contacteert voor een probleem met verontreinigde lucht gaan we samen met jou de aard van de verontreiniging na.
  • We doen de nodige metingen en testen en stellen een oplossing op maat voor.
  • Wij plaatsen de installatie en stellen deze in dienst.
  • Wij verzorgen achteraf het nodige onderhoud.
  • Indien de bron van de vervuiling wijzigt (bv. door wijzigingen in uw productieprocessen), dan optimaliseren wij de luchtzuiveringsinstallatie waar nodig.
luchtzuivering