Biofilterinstallatie voor geurbehandeling in RWZI

Biofilterinstallatie

Biofilter in een waterzuiveringsinstallatie

Biofilterinstallatie met voorgeschakelde bevochtiger, gekoppeld aan waterzuivering, ter voorkoming van geurhinder afvalwater. Biofilters worden vaak ingezet in RWZI’s en KWZI’s wanneer mogelijke geurhinder wordt verwacht.

Meer info over biofiltratie.