Warmtewisselaars slib-slib in een slibvergistingsinstallatie

Warmtewisselaar slib-slib

Drie warmtewisselaars recupereren warmte uit uitgegist slib en verwarmen het ruwe inkomende slib voor. De temperatuur van het ruwe slib wordt in 2 stappen verhoogd van 23°C tot 71°C. Het uitgegiste slib wordt afgekoeld van 71°C tot 49°C.