Tankoverkappingen – silokappen – bestrijding van geurhinder

Geurhinder door open bekkens

Open bekkens en tanks zijn in de industrie vaak een oorzaak van geurhinder. Om geurverspreiding tegen te gaan, kan geopteerd worden voor het efficiënt afdekken van tanks en silo’s. Zo kan men de vrijgekomen geurdampen opvangen en evacueren voor verdere behandeling in een aangepaste installatie.

Naargelang de aard van de vrijgekomen gassen kan dit een chemische gaswasser, een biologische luchtwasinstallatie, biofilter of actieve koolfilter zijn. Vaak is zo’n installatie reeds aanwezig en kan er eenvoudig aan gekoppeld worden.

Tankoverkappingen – silokappen – geurkappen

De overkapping wordt op maat en volgens de vorm van het bekken gemaakt. De afdekking kan ook meedraaiend worden uitgevoerd met loopbruggen, mangaten en andere uitsparingen voor allerlei aansluitingen. De grootte van de tankoverkappingen kan gaan tot ongeveer 50m diameter, 20m in geval van een zelfdragende constructie. Er wordt gewerkt met een kunststoffolie die bestaat uit gewapende PVC folie van 850 of 1600g/m².

Contacteer ons voor meer informatie.

Projecten 

Tankoverkappingen – silokappen – geurbestrijding

Geurhinder door open bekkens

Open bekkens en tanks zijn in de industrie vaak oorzaak van geurhinder (industriële installaties, afvalwaterzuiveringsinstallaties). Om de geurverspreiding tegen te gaan, kan er worden overgegaan tot het efficiënt afdekken van open tanks en silo’s. De vrijkomende geurdampen kunnen op deze manier worden opgevangen en geëvacueerd voor verdere behandeling in een aangepaste installatie. Naargelang de aard van de vrijkomende gassen, kan het hier gaan om een chemische gaswasser, een biologische luchtwasinstallatie, biofilter, actief koolfilter, enz. In veel gevallen is de luchtwasinstallatie of geurbestrijdingsinstallatie reeds ter plaatse aanwezig, zodat hier eventueel eenvoudig op aan te koppelen valt.

Tankoverkappingen – geurkappen

Al dan niet zelfdragende overkappingen in gewapende kunststoffolie. De silokappen worden op maat gemaakt volgens de vorm van het bekken (vierkant, rechthoekig, rond). De afdekking kan ook meedraaiend worden uitgevoerd, eventueel met loopbruggen, mangaten en andere uitsparingen voor allerlei aansluitingen. Bij de zelfdragende constructie worden de spanten uitgevoerd in RVS 316 of andere metalen (afhankelijk van de aard en samenstelling van de vrijgekomen dampen). De grootte van de tankoverkappingen kan gaan tot ongeveer 50 meter diameter (20 m ingeval van een zelfdragende constructie). De kunststoffolie bestaat uit gewapende PVC folie van 850 of 1600 g/m².

Zelfdragende tankoverkappingen – geurkappen

Een frame van metalen spanten in RVS 316 of anderen metalen zorgt voor een stabiel en zelfdragend geheel. Dit soort constructies overbrugt probleemloos meer extreme weersomstandigheden (verhoogde wind- en sneeuwbelasting). Dit type overkapping laat toe aan te sluiten op andere staalconstructies, zoals bordessen en bruggen. Meedraaiende uitvoering is mogelijk. De zelfdragende uitvoering maakt het geheel gebruiksvriendelijk (gemakkelijke toegang tot de tank voor inspectiedoeleinden) en onderhoudsvriendelijk (periodieke controle van folie en staalconstructie volstaan).