Waterzuivering – testinstallaties

Testinstallatie voor waterzuivering en waterhergebruik

Voor complexe afvalwaters kan een testinstallatie soelaas brengen om de theorie even af te toetsen aan de realiteit. Alle parameters en alle details moeten goed zitten voor een optimaal functionerende en optimaal renderende installatie. Vaak zijn testen op laboschaal al voldoende om een vrij precieze prognose te kunnen vastleggen qua verbruik etc.

Vele vooraf gestelde vragen worden beantwoord, de testen geven de klant maar ook onszelf garantie omtrent het al of niet behalen van de gewenste resultaten.

Diverse testmogelijkheden – proeven op laboschaal op het gebied van afvalwaterzuivering en proceswaterbehandeling en plaatsen van pilootinstallaties – zijn bespreekbaar (ultrafiltratie, nanofiltratie, reverse osmosis, etc.). Test installaties kunnen ook bij water hergebruik een uiterst nuttig instrument blijken. Analyse van metingen en testen voor een groot deel in eigen labo, testresultaten zijn onmiddellijk beschikbaar.

Werkwijze

Uiteraard gaan we niet voor elke installatie voorafgaandelijk testen uitvoeren. Dit is de laatste fase vooraleer tot een definitief concept te komen. Vaak is onze jarenlange ervaring inzake waterzuivering voldoende om snel inzicht te krijgen in de juiste techniek. Maar soms kan een samenspel van aanwezige componenten, productie omstandigheden, gebruikte chemicaliën, enz. de theorie in de war sturen. Als, in een volgende stap, de labotesten en analyses nog ruimte voor twijfel laten, dan pas is een testinstallatie op de site van de klant aangewezen. Alleen zo kunnen de real life omstandigheden ten gronde worden afgetoetst en komen we niet voor verrassingen te staan.

Testinstallatie voor industriële afvalwaterzuivering

In sommige zeer specifieke gevallen kan alleen een pilootinstallatie definitief uitsluitsel brengen. Dergelijke installatie wordt meestal gedurende een 4-tal weken op huurbasis ter beschikking van de klant gesteld.

Task volgt de testinstallatie vanzelfsprekend van nabij op. Na afloop van de testen volgt een evaluatie ter bespreking van de resultaten en, indien relevant, een full scale projectvoorstel. Het uitvoeren van dergelijke piloottesten heeft diverse belangrijke voordelen, dit zowel voor de klant, als voor ons.

Meten is weten: een grondige analyse en eventueel voorafgaandelijk testen bij complexe waters, biedt de snelste weg naar een optimaal resultaat.

Analyse van metingen en testen grotendeels in eigen labo, zo zijn de resultaten onmiddellijk beschikbaar.